Mobirise Website Builder

Witamy na stronie
Synergia 99 Sp. z o.o.

Synergia 99 Sp. z o.o. jest właścicielem terenów pochylnianych, hali montażowej, budynku socjalno-biurowego oraz placów montażowych i nabrzeży, przeznaczonych pod wynajem lub dzierżawę.

Synergia 99 Sp. z o.o. w liczbach:

Łączna powierzchnia terenów: 10,4847ha
Treny przemysłowe: 8,0198ha
Place: 2,4349ha
Pochylnie: 2
Dźwigi: 7
Łoża: 4
Suwnice: 8
Nabrzeża: 160m

Hala montażowa 3B

Hala montażowa 3B wybudowana w 1946 roku o powierzchni 9860m2 i wysokości 17-27m. Obiekt dwunawowy, dwukondygnacyjny o stalowej, nitowanej konstrukcji szkieletowej. Do hali prowadzą przesuwne bramy stalowe o szerokości 10m i wysokości od 6,85m do 10,15m. Wyposażona w suwnice o udźwigu 10T oraz 20T. Budynek zaprojektowany został do przygotowania i montażu dużych fragmentów kadłubów statków. Na poziomie 22m znajduje się trasernia, gdzie dawnej rysowano i wykonywano szablony elementów do montażu.

Przybudówka socjalno-biurowa 9B

Przybudówka socjalno-biurowa 9B z 1940 roku. Całkowita powierzchnia budynku 1890m2. Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony z przeznaczeniem na schron. Wejścia do budynku stanowią 4 klatki – w klatkach A,B oraz D znajdują się pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne, aneksy kuchenne oraz szatnie, natomiast klatka C prowadzi do jadalni pracowniczej. W budynku znajdują się wszystkie niezbędne instalacje, internet światłowodowy oraz sieć LAN.

7 żurawii KONE

7 żurawii KONE o udźwigu 150/16t oraz wysięgu od 18/55m do 30/63m. Urządzenia dźwigowe usytuowane są przy pochylniach. Wykorzystywane są na potrzeby stoczniowe.

Pochylnie B1 i B3

Pochylnie B1 o długości 280m i B3 o długości 242,5m przystosowane są do budowy wszelkiego rodzaju jednostek pływających o długości 200 metrów tj. jachty, statki wielozadaniowe, RoRo oraz konstrukcji i elementów stalowych. Parametry pochylni umożliwiają budowę wszystkich rodzajów statków w tym także w systemie semi tandem.

Plac prefabrykacyjno – montażowy

Plac prefabrykacyjno – montażowy z 4 łożami zlokalizowany na terenie dawnej pochylni B5 w bezpośrednim sąsiedztwie hali montażowej.

Plac montażowy usytuowany

Plac montażowy usytuowany na północ od hali montażowej. Niezabudowany, utwardzony plac z dostępem do nabrzeża o długości ponad 60m.

Budynki wspomagające działalność stoczniową: śrutownie, magazyny, narzędziownie, wiaty malarskie.

Kontakt

Biuro Zarządu Synergia 99 Sp. z o.o.
ul. Traserów 2
80-864 Gdańsk, Polska

Siedziba
ul. Malarzy (wjazd od ul. Jana z Kolna Bramą Stoczniową nr 3)

Dostawy materiałów konstrukcyjnych:
teren techniczny "Synergia 99" Sp. z o.o.
ul. Malarzy (wjazd od ul. Jana z Kolna Bramą Stoczniową nr 3)

Synergia 99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000082470; NIP: 948-20-63-126; REGON: 671919976. Kapitał zakładowy: 25.965.200 zł.

© 2023 Synergia 99 Sp. z o.o.